Merch Music Contact Facebook

Den sorgligaste musiken i världen

by Vi som älskade varandra så mycket

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      50 SEK  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

about

12" in blood red vinyl.
The record is 120:- (swedish kronor, SEK) plus shipping.
A digital download is included.

Get your copy at:
www.facebook.com/visomalskade (Sweden)
www.blood-of-the-young.com (US)
www.zegemabeachrecords.com (Canada)

credits

released October 6, 2014

tags

license

all rights reserved
Track Name: Leva som snö
Jag är en årstid och jag förändrar allt. Det händer nya grejer, jag är varmt och jag är kallt. Jag stökar om i ditt statiska liv. Sen smälter jag mot våren, sen lämnar du mig.

Hur kan jag vara något annat än den jag är, på gott och ont? Hur kan jag ge dig något annat än allt jag har?

Jag är ett äventyr. Jag är en resa, inget mål. Jag blir mer och mer ensam och åren bara går. Allt jag vill är att dela mitt liv. Men det slutar likadant, jag är ett tidsfördriv.

Hur kan jag vara något annat än den jag är, på gott och ont? Hur kan jag ge dig något annat än allt jag har?

Det fanns en tid när jag somnade vid din sida och vi vaknade likadant. Det finns en mening i att leva ett liv tillsammans. Det kan vara svårt, men vi har varandra. Livet är fattigt när man går genom det ensam och varje steg är tungt att ta.

Jag försöker vara en person som är bra, men det räcker inte. Men jag räcker inte till.

Jag försökte vara den person du vill ha, men det räckte inte. Men jag räckte inte till.

Jag är livrädd för att vara ensam, för att vara själv.

Jag försöker vara en person som är bra, men jag räcker inte till.

Jag försökte vara den person du vill ha, men jag räckte inte till.

Varför måste allt vackert dö? Leva som snö.
___________

Live Like Snow

I am a season and I bring transformation. New thing happen: I bring warmth, I bring cold. I stir things up in your static life. Then I melt into spring and then you leave me.

How can I be anything other than what I am, good or bad? How can I give you anything other than all I have?

I am an adventure. I’m a journey, not a destination. I become more and more alone and the years go by. All I want is to share my life. It always ends the same: I am just a way to pass the time.

How can I be anything other than what I am, good or bad? How can I give you anything other than all I have?

There was a time when I fell asleep by your side and we woke up the same. There is a purpose in living a life together. It can be hard, but we have each other. Life is barren when you go through it alone, and every heavy step is a struggle.

I try to be a good person, but it isn’t enough. I wasn’t enough.

I tried to be the person you wanted, but it wasn’t enough. I wasn’t enough.

I am terrified to be alone, to be by myself.

I try to be a good person, but I am not enough.

I tried to be the person you wanted, but I wasn’t enough.

Why must everything beautiful die? Live like snow.
Track Name: Det liv vi ville ha var inte det vi fick
Vi står och betraktar världen. Alla drömmar, alla saker som vi känt. 
Vi står och betraktar oss själva. Alla chanser, alla broar som vi bränt.

Livet kommer som en svallvåg, sveper oss bort och vi fastnar i stunden. 
Ingen tid att reflektera, sitter fast i en maskin som rör sig. Försöker bryta, 
försöker stanna, men vi dansar till någon annans pipa.

Det liv vi ville ha var inte det vi fick.

Om alla drömmar var illusioner, finns det någon mening med att 
fortsätta kämpa? Det liv vi ville ha, är det för sent?

Fortsätter längta, fortsätter drömma. Vi fortsätter för vi måste göra det.
Det liv vi ville ha, det kan bli vårt. Det ska bli vårt.

Vi är här. Det liv vi lever nu, det tillhör oss och bara oss.

Vi står och betraktar världen. Vi står och betraktar oss själva. 
Det vi inte gillar kan vi ändra. Det vi inte gillar måste vi ändra.
___________

The life we wanted isn’t the life we got

We stand here and observe the world. All the dreams, all the things we felt. We stand here and observe ourselves. All the chances, all the bridges we have burned.

Life rolls in like a tidal wave, sweeping us away and we get caught in the moment. No time to reflect, stuck in a machine in motion. Try to break away, try to stop the machine, but we are dancing to someone else’s tune.

The life we wanted isn’t the life we got.

If all of our dreams were illusions, is there any reason to keep on fighting? The life we wanted...is it too late?

Keep longing, keep dreaming. We go on because we have to.
The life we want, it can be ours. It will be ours.

We are here. The life we are living belongs to us and only to us.

We stand here and observe the world. We stand here and observe ourselves. What we don’t like, we can change. What we don’t like, we must change.
Track Name: Storm och längtan
Varför är vi så rädda att visa oss svaga inför varandra, när vi är svaga 
inför oss själva? Och varför bygger vi väggar som stänger in oss och 
ute alla andra?

Den bild du har av dig stämmer inte alls med sanningen. Den saknar din värme. 
Ska du kunna älska mig, du måste acceptera dig. Med alla brister.

Du går genom livet utan fruktan, ser det ut som, från ett avstånd. 
Jag kommer närmre och du blir livrädd. Inte för mig utan för dig själv. 
Och ett allvar och ett ansvar.

Den bild jag målat upp av dig, det är en bild av kärleken. Med ljus och mörker. 
Om du vågar öppna dig, jag kommer finnas där. Och jag stannar om det är det du vill.

Med gråten i halsen så ber jag dig stanna. Med tårar i ögat så ser jag dig lämna. 
Du går från mig och oss och en framtid.
Med gråten i halsen så tar du ditt avsked. Med tårar längs kinden du 
vänder dig om. Du går, du flyr, tillbaka till det trygga.
Där du slipper känna, slipper ett ansvar, slipper ett allvar, mister en kärlek.

Den bild du har av dig stämmer inte alls med sanningen. Den saknar din värme. 
Ska du kunna älska mig, du måste acceptera dig. Med alla brister.
Den bild jag målat upp av dig, det är en bild av kärleken. Med ljus och mörker. 
Om du vågar öppna dig, jag kommer finnas där. Och jag stannar om det är det du vill.
Om det är det ditt hjärta vill.
___________

Storm and longing

Why are we so afraid to show weakness to each other, when we see our own weakness so clearly in ourselves? And why are we building walls that shut ourselves in, and keep out everybody else?

The picture you have of yourself doesn’t at all match up to the reality. It is lacking your warmth. If you are going to be able to love me, you have to accept yourself. With all your flaws.

You are going through life without fear, or so it appears from a distance. I come closer and you become terrified. Not of me, but of yourself. And a seriousness and a responsibility.

The picture I have painted of you is a picture of love. With light and darkness. If you dare to open up yourself, you will find me there. I will stay, if that is what you want.

With a quivering voice, I beg you to stay. With tears in my eyes I see you leave. You walk away from me and from us and from a future.
With a quivering voice, you make your departure. With tears running down your cheeks, you turn around. You go, you flee, back to security.
Where you can avoid feeling, avoid responsibility, avoid seriousness, and do without love.

The picture you have of yourself doesn’t at all match up to the reality. It is lacking your warmth. If you are going to be able to love me, you have to accept yourself. With all your flaws.
The picture I have painted of you is a picture of love. With light and darkness. If you dare to open up yourself, you will find me there. I will stay, if that is what you want.
If that is what your heart wants.
Track Name: Vi går och går och går sönder
Svartsjuka är en jävligt dålig följeslagare, men du gav mig inget val. 
Utan att prata, fly in i natten, lämna mig ensam. Vad fan skulle jag tro?

Tre år, sen får det vara nog. Säkert inte så du tänkte, men det var mönstret som jag såg. 
Jag ville bryta det, jag ville ha dig kvar, men inte till priset att ge upp det som är jag.

Jag trodde vi skulle vandra tillsammans livet ut. I dig såg jag kärleken 
som inte har något slut. Men vi har bara nuet och det är alltid inte bra. 
Jag ville verkligen försöka, men det var visst bara jag.

Tre år, sen får det vara nog. Säkert inte så du tänkte, men det var mönstret som jag såg. 
Jag ville bryta det, jag ville ha dig kvar, men inte till priset att ge upp det som är jag.

Du var mitt allt, nu finns bara minnen kvar.
Du var mitt allt, men nu ett minne.
___________

We go and go and go to pieces

Jealousy is a terrible companion, but you left me with no choice. Without talking, escaping into the night, leaving me alone. What was I supposed to think?

Three years, then it is enough. Probably not intended, but it was a pattern that I saw. I wanted to break it, I wanted you to stay, but not at the cost of giving up everything I am.

I thought we would walk together through life. In you I saw unending love. But we only have the now, and it isn’t always good. I really wanted to make this work, but I guess it was only me.

Three years, then it is enough. Probably not intended, but it was a pattern that I saw. I wanted to break it, I wanted you to stay, but not at the cost of giving up everything I am.

You were my everything. Now it’s only memories left
You were my everything, now just a memory.
Track Name: Ett hjärtats svedjebruk
Ett hjärta som blöder förlorar blod för varje slag. Till sist så slutar det 
att funka, slutar det att pumpa.

En rädsla som växer, som blir för stor för lilla jag. Till sist så slutar jag 
att känna, slutar jag att undra hur vår framtid skulle se ut.

Allt som jag ville ha trodde jag fanns i dig, men du valde att dra och 
inte kämpa för mig. Jag sade allt, allt som jag kunde, jag var tvungen. 
Men orden förlorar mening, som betydelselösa för dig.

En kärlek som somnar, blir för trött för du och jag. Till sist så går den inte väcka, 
så sover den för alltid.

En röst som tystnar, inte säger vad som är fel. Till sist så räcker inte orden, 
så räcker inte ens kärleken till.

Allt som jag ville ha trodde jag fanns i dig, men du valde att dra och inte 
kämpa för mig. Jag sade allt, allt som jag kunde, jag var tvungen. 
Men orden förlorar mening, som betydelselösa för dig.

Jag gjorde allt jag kunde, jag gav dig allt jag hade.

Men ibland så måste något brinna 
ner till grunden för att det ska kunna växa igen. Som du sa.
___________

A Heart Set on Fire and Then Left Fallow

A heart which bleeds loses blood with each beat. Until it stops working, stops beating.

A fear which grows, which towers over tiny me. Until I stop feeling, I stop wondering what our future would look like.

Everything I wanted, I thought was there within you, but you chose to leave and not fight for me. I said everything, everything I could, I had to. But words lose their purpose, they become meaningless to you.

A love that falls asleep becomes too tired for you and I. Until you can’t awaken it, until it sleeps forever.

A voice that falls silent, not saying what is wrong. Until words aren’t enough, until love isn’t even enough.

Everything I wanted, I thought was there within you, but you chose to leave and not fight for me. I said everything, everything I could, I had to. But words lose their purpose, they become meaningless to you.

I did everything I could, I gave you all I had.

But sometimes things need to burn to the ground, so it can grow anew. Like you said.
Track Name: Alfa och Omega
Allt jag känner har jag känt för någon annan, men jag glömmer och lever för stunden. 
En stund som alltid tar slut och en annan stund tar vid.
Allt vi gjorde kan jag göra med någon annan. Som på nytt. Vi skapar nya ögonblick. 
Som om du och jag aldrig fanns och ett annat liv tar vid.

Med det sagt, så visste min kärlek till dig inga gränser. Du var mitt nu, 
mitt då, min framtid, du var mitt allt.

Allt jag ville var att vara älskad och det var jag, men kärleken tog slut. 
Varför måste allt vackert dö? Och tystnaden lägger sig.
Allt vi hade var på riktigt. Nu ett minne som suddas ut. 
Men det kunde varit annorlunda om vi hade sett var allt gick fel.

Jag kunde varje centimeter av din kropp, nu kommer jag knappt ihåg hur du ser ut. 
Jag kunde avsluta dina meningar, nu vet jag inte om jag skulle känna igen din röst. 
Så går det. Vi glömmer och minnen blir mer som drömmar. Diffusa bilder av en 
svunnen tid. Som fragment av det som var vårt liv.
___________

Alpha and Omega

Everything I feel, I have felt for someone else, but I forget and live for the moment. A moment that passes as another moment begins.
Everything we did, I can do with someone else; start over and create new moments. It’s as if we never existed, a different life begins.

That being said, my love for you knew no boundaries. You were my now, my then, my future, you were my everything.

All I wanted was to be loved. And I was, but the love ran out. Why must everything beautiful die? And the silence sets in.

Everything we had was true. Now just a memory being erased. But it could have been different if we had seen where we went astray.

I once knew every inch of your body, now I hardly even remember how you look. I once could finish your sentences, now I don’t know if i would recognize your voice. So it goes. We forget and the memories become more like dreams. Blurry images of a lost time. Like fragments of what was our life.
Track Name: Vi som försvann
Om jag slutade att drömma kanske jag skulle nöja mig med en tillvaro som 
inte utmanar mig. Om jag slutade att fråga kanske svaren jag har fått varit 
tillräckligt för mig. Om jag slutade att ändras så skulle jag vara samma person 
som blev lämnad utav dig.

Men jag fortsätter drömma i tron att livet blir bättre. Men jag fortsätter att fråga 
i tron att svaren blir bättre. Men jag fortsätter att ändras, jag kan bli bättre. 
Jag måste bli bättre.

Vi fastnar i livet om vi stannar i tanken. Det sista jag vill är att sluta förändras. 
Vi famlar i blindo. Vi faller och slår oss. Det sista jag vill är att sluta att leta. 
Det sista jag vill är att sluta att drömma. Det sista jag vill är att sluta att fråga.

För varje misstag är en möjlighet. Att göra om, att göra rätt, att bli bättre. 
För varje felsteg är en chans. Att lära, att växa, att ta sig framåt.

Vi fastnar i livet om vi stannar i tanken. Det sista jag vill är att sluta förändras. 
Vi famlar i blindo. Vi faller och slår oss. Det sista jag vill är att sluta att leta. 
Det sista jag vill är att sluta att drömma. Det sista jag vill är att sluta att fråga.

Det finns saker som jag tappa på vägen. Det finns människor som försvann 
längs vägen. Det är mycket jag förstörde på vägen. Det är mycket jag ångrar.
Jag skulle ge allt för att få det tillbaks. Jag skulle ge allt för att få det igen.
Du försvann längs vägen. Du försvann. Jag skulle ge allt för att få dig tillbaks.

Vi fastnar i livet om vi stannar i tanken. Det sista jag vill är att sluta förändras. 
Vi famlar i blindo. Vi faller och slår oss. Det sista jag vill är att sluta att leta. 
Det sista jag vill är att sluta att drömma. Det sista jag vill är att sluta att fråga. 
Det sista jag vill är att sluta förändras. Det sista jag vill är att sluta utan dig.
___________

We who disappeared

If I stopped striving maybe I would be satisfied with an existence that didn’t challenge me. If I stopped asking questions, I would be satisfied with the answers I have already found. If I stopped changing I would be the same person who you left.
But I keep striving in the belief that life will get better. But I keep questioning in the belief that the answers will get better. But I continue to change, I can be better. I must be better.

We get stuck in life if we refuse new ideas. The last thing I want is to stop evolving. We are walking blind. We fall and get hurt. The last thing I want is to stop searching. The last thing I want is to stop striving. The last thing I want is to stop questioning.

Every mistake is an opportunity. To do again, to do right, to be better. Because every misstep is a chance. To learn, to grow, to move forward.

We get stuck in life if we refuse new ideas. The last thing I want is to stop evolving. We are walking blind. We fall and get hurt. The last thing I want is to stop searching. The last thing I want is to stop striving. The last thing I want is to stop questioning.

There are things I lost along the way. There are people who disappeared along the way. There is so much that I destroyed along the way. There is so much regret.
I would give everything to get it back. I would give everything to get it again.
You disappeared along the way. You disappeared. I would give everything to get you back.

We get stuck in life if we refuse new ideas. The last thing I want is to stop evolving. We are walking blind. We fall and get hurt. The last thing I want is to stop searching. The last thing I want is to stop striving. The last thing I want is to stop questioning. The last thing I want is to stop evolving. The last thing I want is to end up without you.
Track Name: Illusionen om oss
Jag lever när jag är med dig. När jag är ensam är allting tyst. 
Och tystnaden den skrämmer mig. I tystnaden försvinner jag.

Vi föds ensamma, vi lever ensamma, vi dör ensamma. 
Bara genom vår kärlek och vänskap kan vi skapa oss en illusion om 
att vi inte är ensamma.
Ge mig illusionen, det är allt jag vill ha.
Du är illusionen, det är allt jag vill ha.

Alla stunder vi går miste om, på olika håll. Alla dagar som passerar, 
på olika håll. Ögonblick som förlorar sin mening, på olika håll. 
Det är inte så jag vill leva, på olika håll.

Jag skulle ge dig allt. Min morgon, min dag, min kväll, min natt.
Jag skulle ge dig allt. Min vår, min sommar, min vinter, min höst.
Om du vill ha det, är jag din. Om du vill ha mig, är jag din.

Du tar fram det bästa hos mig. Den person jag vill vara. 
Och ensamheten försvinner.
___________

The illusion of us


I am alive when I am with you. When I am alone, everything is silent. And the silence scares me. In silence, I disappear.

‘We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone.’
Give me the illusion, it’s all that I want
You are the illusion, it’s all that I want

All the moments that never happened, since we’ve been apart. All the days which have passed, since we’ve been apart. Moments which lose their meaning, since we’ve been apart. It’s not how I want to live, being apart.

I would give you everything. My morning, my day, my evening, my night.
I would give you everything. My spring, my summer, my winter, my fall.
If you want it, I am yours. If you want me, I am yours.

You bring out the best in me. The person who I want to be. And loneliness disappears.